Програмна декларация на политическа партия Българско национално обединение
Вяра, дом, семейство, държава

Това е идеологията върху, която се градят принципите на партията. Това е споиката обединяваща всички Български граждани, без значение на етническата принадлежност, за да се възроди в силна и мощна България.

 

          Свободната човешка личност е върховна ценност, а семейството – фундамент на общенствения морал и най-важен елемент в съграждането и установяване на демократичната държава.

          Цялото законодателство и всички обществени инициятиви трябва да целят, усъвършенстването на правата на личноста и на условията за живот на всички хора. Свободата на всеки се простира до там, откъдето започва свободата на другия.

          Промяната на обществено политическия живот не бива да се прави на всяка цена и не трябва да е подчинен на различни политически цели, а само в името на благополучието на хората.

          Отстояването на историческото и културното наследство, език и традиции създават неповторимостта на националната идентичност. Народ, който не познава своето минало, няма и бъдеще.

          По начало човешкото несъвършенство не е подвластно на социално планиране и  експериментиране, а единствено на морални принципи, който карат всеки да се отнася към другите така, както би искъл да се отнасят към него самият, както е в непреходният морален ред.

          Едно общество е пълноценно и свободно само тогава, когато може да се грижи и за онеправданите си членове. Развитието на обществото не е самоцел, а е в услуга на хората и осъществява връзката между поколенията.

          Отстояването за морал в политиката при управление на страната, трябва де е в името на достойнството на личността, справедливостта в обществените отношения, за добруването на Българският народ.

          В правовата държава, хората се възпитават и живеят със самосъзнанието, че те са равни по права с държавата и че техните права, следва да бъдат гарантирани във всеки миг от същата тази държава, на която те плащат данъци.

          Вярята и доверието, не само в традициите, но и в нуждата от държавност са в основата на всеобщия успех и обратно, липсата на доверие и вяра, че има справедливост, рушът държавността и институциите. Обезличаването на институциите води до анархия и гибел. Чувството на безнаказаност във власт имеещите предизвикват отвръщение у хората към институциите и държавата и още по-малко към развитието на гражданското общество. Законът трябва да е един за всички, без значение на социалния статус на всеки гражданин.

                                                      Вяра, дом, семейство, държава

            БНО е партията на обикновения гражданин, почитащ вярата и традициите на своите предци.

            В глобалния свят на 21 век и в ерата на освободената духовност на личноситта, където егоизмът и половата разкрепостеност са превърнати в мода.

            За партия БНО семейството и домът имат свещенно място в живота на нашето общество. Семейството е основна брънка, която създава и възпитава гражданско общество.

             С вяра и любов се създава семейство, с надежда се гради дом. Домът сближава семейството, изгражда ценностни взаймоотношения между родители и деца, дарява любов и топлина в отношенията им и гради морал и възпитава.

              Когато едно дете обикна дома си, братята и сестрите си, то ще обикне и родния си град, а обикне ли града си ще обикне и родината си. И няма нищо по-хубаво от това едно дете да се гордее с родината си, да милее за родния си дом и нищо по-достойно, когато го боли за Родината си и е готов на саможертва за нея.

              За да бъде така зависи от всички нас.

              България това сме ние.

                                                 Основни принципи

 1. България е православна държава.
 2. В Република България основния език е българския.
 3. В Република България всички граждани имат еднакви права и задължения и са равни пред закона
 4. България е парламентарна република

                                                   Приоритети

 1. Свикване на Велико Народно Събрание
 2. Изработване на проект за нова конституция
 3. Изработване на проек за закон за референдумите
 4. Свикване на референдум за одобряване на новата конституция
 5. Изготвяне на закон за лустрация
 6. Свикване на кръгла маса с всички политически партии за пълна структорна реформа в следните сфери :

                                                     – Държавна администрация

                                                     – Съдебна система

                                                     – Полиция

                                                     – Армия

 1. Изготвяне на нов закон за полицията

                                                      – Създаване на финансова полиция

                                                      – Създаване на общинска полициядебната система

 1. Пълна промяна на съдебната система

  Доверието или липсата на доверие е в основата на всичко. Империувът на държавата и възможността и да раздава правосъдие се крепи именно на вярата на гражданите в нея, защото държавата не е нищо повече от една “ фикция “. Само чрез преодоляване на този проблем, може да се породи чувството в гражданите за относителна справедливост. За да бъде осъществено това, трябва да се предприемат комплексни реформи :

 • Премахване на пирамидалната структура на прокуратурата и осигуряване на независимост и оперативна самостоятелност на всеки прокурор.
 • Намаляване на мандата на Главния прокурор от 7г. на 3г.
 • Съществен проблем е и липсата на контролен механизъм спрямо главния прокурор още повече, че при такъв дълъг мандат на управление, заемащият длъжността се превръща в полубожество с огромна власт. Необходимо е създаване на структура с ранг на заместник главен прокурор, в чиито преорогативи да са борбата с корупцията по високите етажи на властта и съдебната система.
 • Наложителни промени във ВСС. Задължително е изключването на парламентарната квота, която е доминираща при формирането на членовете на ВСС, което противоречи на принципите за разделение на властите. Справедливостта е антипод на политиката и затова трябва да се премахне или ограничи политическото влияние върху най-важниа орган в съдебната система.
 • Наложително е намаляването на мандатите на членовете на ВСС от 5г. На 3г.
 • Задължително е въвеждане на явно гласуване при заседание на ВСС, което е гаранция за прозрачност и носене на персонална отговорност от членовете на ВСС
 1. Изготвяне на но закон за въоражените сили

                                                      – Възстановяване на донаборната служба

                                                      – Възстановяване на строителни войски

                                  ОБЩЕСТВЕН ПРИОРИТЕТ

 1. Образование
 2. Културно наследство

                                   ДЪРЖАВЕН ПРИОРИТЕТ

 1. Изготвяне на национална програма за развитие и стимулиране на промишленоста по региони съобразена с тяхната специфика.

                                                        – Браншови стратегии – от браншовите камери

                                                         – Изготвяне на стратегия за развитие и защита на дребния и среден бизнес.

                                                         – Изготвяне на закон за защита на българския производител.

                                                         – Създаване на промишлени зони с изградена инфраструктура с цел привличане на инвеститори.

 1. Възраждане на българското село

                                                         – Изграждане на инфраструктура

                                                         – Възстановяване на родното земеделие и животновъдство

                                                         – Изграждане на национална стратегия за стимулиране и защита на българския производител.

                                                         – Изграждане на желенчукови борси за родния производител.

                                                         – Създаване на държавен фонд за кредитиране на екологично чисти пройзводства на плодове и зеленчуци, а така също и местни производства.

 1. Изготвяне на нова данъчна политика.
 2. Подпомагане и развитие на Туризма.

 

Георги Георгиев

Председател на партия БНО

www.bno-bg.com