Писмо до президента Румен Радев

Уважаеми г-н Президент в качеството си на председател на  партия

Българско национално обединение имам запитване по следните въпроси:

  1.  Председателят на ПП “ БНО “ може ли да вземе участие в консултациите организирани от президента Радев?
  2. В случай, че не ни предоставите тази възможност, като президент на всички българи, очакваме публично да заявите по какви критерии подбирате  извънпарламентарно представените партии и малките партии като БНО, които не сме поканени да се чувстват ли дискриминирани?

 

С уважение:

Георги Георгиев

председател на БНО

 

www.dev.midasmarketing-group.bg/bnobg