БНО за спешни промени в закона за здравето

Лидерът на БНО, Георги Георгиев-Готи:

Адвокатите на партията ни са готови с предложение за спешни промени в Закона за здравето, за да се гарантират правата на гражданите с различни резултати от тест за ковид-19.

ПП „БНО“ предлага народните представители, които действително са загрижени за здравето на българина да върнат отменения текст на ал.5 от чл.61 от Закона за здравето ( Отм. – ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 11.12.2020 г.), който предвиждаше, че за лицата болни от заразни болести и ковид-19, включително контактните на тях лица, задължителната изолация и/или лечението им може да се извършва и в домашни условия с предписание на директора на съответната регионална здравна инспекция по предложение на лекуващия лекар въз основа на извършена оценка на съществуващия епидемичен риск.

Така с отпадането на текста няма контрол чрез оценката на риска от лекуващ лекар. Отмяната на практика е предпоставка за увеличаване на хаоса в здравеопазването, икономиката и другите сфери на живот засегнати от ковид, а същевременно чрез безконтролност сваля отговорността от институции, органи и лабораториите извършващи тестване за корона вирус. Председателят на БНО, Георги Георгиев заяви, че като лично потърпевш от тестване и поставяне под карантина е силно обезпокоен, че правата на гражданите са застрашени с тази методика на тестване и се ангажира, че първото нещо, което ще направи като народон представител и БНО, ВЛИЗАЙКИ В Парламента е да върне ал.5 и я допълни с предложение за задължителни два последователни теста, чрез които да се потвърди или отхърли заболяването. Според лидера на БНО ако и тези резултата са пртиворечиви задължително следва да се извършат нови два последователни теста.

www.dev.midasmarketing-group.bg/bnobg