БНО издига Георги Георгиев и Стоян Цветков за кандидат президенска двойка

Партия БНО реши да издигне своят председател Георги Георгиев за президент и

Стоян Цветков за вицепрезидент. И двамата са актьори.

Днес се внесоха и заявленията в ЦИК