БНО инициира зелени патрули против зелените сертификати. Георги Георгиев  – Готи: „Няма да спира да разобличаваме измамниците.“

От БНО организираха зелени патрули срещу зелените сертификати. Вече помогнаха на няколко човека да бъдат пуснати на работните си места без да имат зелен сертификат.

Активистите на БНО всеки ден обикалят и помагат на граждани, които държавата тормози престъпно с изисквания за зелени сертификати.

Освен че тази заповед е абсурдна, искането на сертификати чрез които хората се задължават да се ваксинират е незаконно, ни информира Георги Георгиев  – Готи.

Заповедта на Люцканов А-13/21.10. 2021г. е нищожна и престъпна и по смисъла на чл. 4, чл. 5, чл. 6. Чл. 16, чл. 28, чл. 29, чл. 57 от Конституцията на Република България, тъй като заповедите не могат да са над върховния закон а имено Конституцията на Република България. Заповедтта на Люцканов е пресъпление и по смисъла на текстовете от Наказателния кодекс чл. 143, чл. 172, чл. 416, чл. 417, чл. 418, чл. 419. Чл. 419 а. Самата заповед на Люцканов се позовава на друга престъпна и нищожна заповед, която е  поднормативен акт издаден от Минисъра на здравеопазването РД-01-856/19.10. 2021, който също е нищожен и по своята същност по смисъла на чл. 4, чл. 5, чл. 6. Чл. 16, чл. 28, чл. 29, чл. 57 от Конституцията на Република България е пресъпление срещу неотменимите права на гражданите на Република България по чл. 16, чл. 28, чл. 29, чл. Чл. 57.

„Няма да престанем да ходим из големите градове на България и да помагаме на наши сънародници, които са подложени на тежка дискриминация.

Тези хора трябва да бъдат съдени за престъпленията, които вършат.

Ние от БНО, ако спечелим изборите, ще ги принудим да си платят за стореното и ще премахнем всички антихуманни заповеди „. Зелените патрули от два дни вече са факт и имат успех.

ВИДЕО: