БНО организира арбитражен съд на 12.11 от 15 часа пред БНТ и внесе протестна нота

БНО организира арбитражен и народен съд на 12.11 от 15 часа пред БНТ на ул. Сан Стефано 29

и внесе протестна нота до БНТ и БТВ

П Р О Т Е С Т Н А Н О Т А
От граждански сдружения и граждани
Г-Н КОШЛУКОВ, и БТВ
ДАМИ И ГОСПОДА ЖУРНАЛИСТИ,
Категорично се обявяваваме срещу „зеления сертификат“ и категоризиране като „антиваксъри“ на
хората със здрав аналитичен и критичен разум, които открито, с доказателства посочват, че изискването
за тестване (кражба на ДНК) или ваксиниране срещу ковид 19 и изискването за “зелен сертификат“ като
условие за получаване на право на труд, достъп до образователни институции, културни мероприятия,
спорт, развлечения и нормални социални контакти, в действителност:

 • Е ИЗИСКВАНЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНИПУЛАЦИИ, НЯМАЩИ НИЩО ОБЩО С ДЕЙСТВИТЕЛНИ
  МЕДИЦИНСКИ МЕРКИ И ГРИЖИ,
 • Е ПРИНУДА- действие, ПРОТИВОРЕЧАЩО НА КОНСТИТУЦИЯ, ЗАКОНИ И МЕЖДУНАРОДНИ
  КОНВЕНЦИИ, РАТИФИЦИРАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ,
 • Е ПОТЪПКВАНЕ НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО,
 • Е ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ПОДГОТВЕН ПЛАН ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИКОНОМИКИ,
 • НАРУШАВАНЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА,
 • НАРУШАВАНЕ ПРАВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ,
 • НАРУШАВАНЕ ПРАВОТО НА СВОБОДЕН ИЗБОР
 • Е ПОДХОД ЗА ДИСКРИМИНИРАНЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО и ред други
  Категорично се обявявваме против БНТ да излъчва в различните си предавания само говорители и
  водещи, изразяващи удобни за икономическите цели на корпорациите статистики, тези, твърдения, с
  които се опитват да въздействат ЦЕЛЕНАСОЧЕНО върху психиката на хората за всяване на страх и паника
  в цялото общество. Така, не на базата на изградена собствена гледна точка, а на основата на
  обработеното съзнание (страх за живота, внушена фалшива отоворност за близките), хората се
  подтикват, уж доброволно, да вкарат в организма си, чрез т.н. „ваксиниа“ или тестване, доказано
  действително опасни субстанции. Това са действия, целящи постигне на ПОДЧИНЕНИЕ НА ЦЯЛОТО
  ОБЩЕСТВО НА ОТКРИТ МЕДИЦИНСКИ ГЕНОЦИД.
  ИЗИСКВАМЕ БНТ:
 1. Да запознае обществеността с официалните отговори на МЗ, относно ефективността на маските и
  ваксините срещу ковид -19, а именно – че Министерството не разполага с научни доказателства за
  ефективността на маските и ваксините, за което Ви предоставяме копие от съответните документи.
  Като по отношение на ваксините, то НЕ Е КОМПЕТЕНТНО и праща по компетентност за отговор на
  ИАЛ.
 2. Да запознае обществеността с патентите за ковид -19 още преди 2020 г., защотро нацията има право
  да знае истината, за което също предоставяме информация
 3. Да запознае обществеността с механизмите, чрез които скоростно бяха променени цените на
  клинични пътеки, в които престъпно се вкараха двата кода за ковид-19 и така цените за тези
  клинични пътеки скочиха на 1200 лв. от април 2020 г., за което предоставяме нужната информация
 4. Да запознае обществеността кога бе премахната практиката за прилагане на клиничната пътека „J
 5. Грип с други респираторни заболявания“ и така още от април 2020 г. до момента се манипулират
  данните за заболели от т.н. ковид-19., за което предоставяме нужната информация
 6. Да ЗАПОЗНАВА ПЕРИОДИЧНО обществеността с данните от международните центрове за контрол
  на лекарствените резкции, които обявяват официално бройките починали след ваксинация и
  увредени или със сериозни нежелани реакции след ваксинация(прилагаме информация и линкове,
  които да следите и обявявате)
   Припомняме Ви, че точно в предаване на БНТ , а именно „Питай БНТ“ – 25.02.2021 г. , главен асистент
  Борис Киров, биоинженер в лаборатория „БИОИНФОТЕХ“, заяви в предаването, че тези „ваксини“
  са експеримент, надява се това да бъде „един успешен експеримент“ и потвърждава, че се
  извършва експеримент в посока промяна на човешките гени !!!, видео материал /след минута
  21:30/ https://bnt.bg/news/chipiraneto-na-hora-vazmozhno-li-e-tova-ili-e-konspirativna-teoriya-mogatli-da-ni-sledyat-podslushvat-i-manipulirat-i-koi-bi-v291222-292541news.html
  ПРИЛОЖЕНИЯ:
 7. Членове и алинеи от нормативни документи, копито се нарушават чрез практиката на постоянно
  издаване от страна на МЗ на заповеди, с които се изискват настоящите ограничаващи правата и
  свободите на гражданите действия и мерки.
 8. Позиция на проф. Дейвид Мартин (с докторска степен от Университета на Вирджиния), на главен
  асистент д-р Бприс Киров , „Биоинфотех“, на д-р Стойчо Кацаров преди встъпването му на поста
  министър на здравеопазването
 9. Международна статистика за жертвите от „ваксинация“ срещу т.н. covid-19.
 10. Заявление до МЗ по ЗДОИ, относно НАУЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА за ефективността на „ваксинисте“
  срещу ковид -19 и Отговор на МЗ.
 11. Заявление по ЗДОИ до МЗ, относно НАУЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА за ефективността на маските и
  Отговор на МЗ.
 12. Патенти за covid-19.
 13. Писмо на НЗОК
 14. Писмо на РЗОК – Пловдив
 15. Решение – отговор от проф. Кантарджиев
  ПРИЛОЖЕНИЯ:
 16. РЕЗОЛЮЦИЯ 2361 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, от 27.01.2021 г.
  „7.3.1 Да се гарантира, че гражданите са информирани, че ваксинацията НЕ Е задължителна и никой не е
  подложен на политически, социален или друг натиск да се ваксинира, ако не желае сам да го направи.
  7.3.2. Да гарантира, че никой не е дискриминиран за това, че не е бил ваксиниран поради възможни
  рискове за здравето или поради нежелание да се ваксинира“
  КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – Чл. 29 (2): „Никой не може да бъде подлаган на медицински,
  научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие“. Чл.57.(1) „Основните права на
  гражданите са неотменими. (2) Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то
  накърнява права или законни интереси на други. (3) При обявяване на война, на военно или друго
  извънредно положение със закон може да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на
  гражданите, с изключение на правата, предвидени в чл. 28, 29, 31 (1),(2), (3), чл.32 (1) и чл.37“. Чл. 4. (1)
  Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната. (2)
  Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно
  развитие на човека и на гражданското общество. Чл.5 (1) „Конституцията е върховен закон и другите закони
  не могат да й противоречат.“ (4) „Международните договори, ратифицирани по конституционен ред,
  обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат
  предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат“.
  КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С
  ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА БИОЛОГИЯТА И МЕДИЦИНАТА: Конвенция за правата на човека и
  биомедицината (ратифицирана със закон, приет от 39 –то Народно събрание на 26 февруари 2003 г., ДВ, бр.
  21 от 2003 г. В сила за Република България от 1 август 2003 г.) – Чл. 2 „ (Върховенство на човека) Интересът и
  благото на човека имат предимство над интереса на обществото или този на науката“; Чл. 5„(Общо правило)
  Всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие
  на заинтересо-ваното лице. Това лице получава предварително необходимата информация за целта и
  естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове. Заинтересованото лице
  може свободно да оттегли съгласието си във всеки момент.“
  ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НОСЕНЕТО НА ОБЛЕКЛО, ПРИКРИВАЩО ИЛИ СКРИВАЩО ЛИЦЕТО (ДВ брой
  80/11.10.2016 г.) – Чл. 2 (1) „На публични места на територията на Република България не се допуска носенето
  на облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето.“;
  Чл. 4. (1) Облекло, прикриващо или скриващо лицето, са плътни или полупрозрачни дрехи, покривала,
  наметала, мрежести платки, маски или други подобни елементи, които прикриват частично или скриват
  напълно лицето. (2) Лицето е прикрито частично при носенето на облекло, с което са закрити устата, носът
  или очите.
  Чл. 5. Контролът по спазването на закона се осъществява от органите на Министерството на вътрешните
  работи. (а всъщност, точно служителите на МВР не само не осъществяват контрола, но и
  нарушават закона: веднъж – като граждани, покриващи лицето си с маски, второ – като длъжностни
  лица, които принуждават гражданите да нарушават закона)
  Чл. 6. (1) Който на публично място носи облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето, се
  наказва със:
 17. глоба в размер на 200 лв. – за първо нарушение;
 18. глоба в размер на 1500 лв. – за всяко следващо нарушение.
  (2) Ако нарушителите са длъжностни лица, наказанието е:
 19. глоба в размер на 500 лв. – за първо нарушение;
 20. глоба в размер на 2000 лв. – за всяко следващо нарушение.
  (3) Наказанието по ал. 2 се налага и на подбудителите и допустителите.
  ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:
  Член 3. Право на неприкосновеност на личността
 21. В областта на медицината и на биологията трябва да бъдат зачитани по-специално:
  а) свободното и информирано съгласие на заинтересованото лице при определени със закон условия и ред;
  б) забраната на евгеничните практики, по-специално на тези, които имат за цел селекцията на хора;

в) забраната за превръщане на човешкото тяло и неговите части в източник на печалба;

 1. Проф. Дейвид Мартин (с докторска степен от Университета на Вирджиния): „COVID 19 не е болест…
  официалните цифри, които всяка сутрин засичаме на нашите компютърни екрани и по
  телевизията, тези цифри умишлено лъжат. Те умишлено лъжат от самото начало. Вирусната
  инфекция не е документирана при повечето от така наречените „случаи“… Проблемът е, че в
  случая с ваксините на Модерна и Пфайзър това не е ваксина. Това е генна терапия… Това не само не
  ви предпазва от разболяване, а кара тялото ви да произвежда това, от което се разболявате…
  Това няма да ви попречи да се разболеете. Всъщност, напротив, ще ви разболява много по-често от
  самия вирус…“ https://thebulgariantimes.com/Това-е-генна-терапия-а-не-ваксинаСОvid/?fbclid=IwAR0rLrEXiAem2K-5ztpYv44v7-7VpAKQEgDCHG1HYXEjw8czLVStys43P48
  Главен асистент д-р Борис Киров, биоинженер в лаборатория „БИОИНФОТЕХ“ в предаването „Питай БНТ“ , от
  25.02.2021 г., казва: „…„ваксините“ са генна терапия…и тя ще бъде основен експеримент …. експеримент,
  който ще ни покаже дали ще можем да вървим в посока в скоро време да променяме човешки гени
  …ваксината вкарва външен генетичен материал по много лесен начин в голямо количество наши клетки,
  което е един смел експеримент…“ https://bnt.bg/news/chipiraneto-na-hora-vazmozhno-li-e-tova-ili-ekonspirativna-teoriya-mogat-li-da-ni-sledyat-podslushvat-i-manipulirat-i-koi-bi-v291222-292541news.html
  Преди да стане министър през 2021 г., Д-р Стойчо Кацаров през 2020 г. проведе интервю с д-р Стоян
  Алексов, председател на Българската асоциация по патология, в което казва следното: „…СЗО дава
  инструкция, указания на здравните власти във всички държави- ВСЕКИ С ПОЛОЖИТЕЛЕН PCR ДА БЪДЕ
  ОБЯВЯВАН ЗА ИНФЕКТИРАН И СЪОТВЕТНО ПОЧИНАЛ ОТ COVID-19, НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЕТО
  НА ДРУГИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Това е документ, излязъл от СЗО. Начинът, по който се прилага, води до
  създаване на паника в целия свят. Защото обявяването на всички случаи като починали от коронавирус, им
  придава характер на разпространение на инфекция, който плаши хората, започва да изглежда като опасна

инфекция, а тя, всъщност, не е такава…“ https://dnesplus.bg/izbrano/skritoto-intervyu-d-r-stoycho-katsarovdokaza-predi-godina-che-koronavirusat-ne-e-smartonosen-video_1047509