Адв. Нина Ламбова – Нека им объркаме сметките и направим наказателен вот. Защо никой не говори за цифровите пари?

Адв. Нина Ламбова – Нека им объркаме сметките и направим наказателен вот.

Защо никой неговори за цифровите пари?

CBDC/ЦИФРОВИ ПАРИ

Защо никоя от партиите и никой от политиците в последния парламент не говори за това?

Какво става с наличните спестявания или резерви в класическа валута?

Ако спешно ни се наложи да използваме сума и по някаква причина е блокирана цифровата ни еквивалентност?

Ако някой иска да ни заеме цифрова валута, а алгоритъмът не позволява такава операция, защото в закона може да я има, но софтуерът не е написан да уреди тази правна област?

Какво става ако не си контрагент на никоя банка, защото никоя не те одобрява като такъв?

Кой още ще може да използва тези – да ги наречем неизразходени от нас цифрови резерви, от които в даден момент нямаме нужда и не ползваме и как ще контролираме този процес, защото все пак, този ресурс, макар и цифров е лимитиран?

Има и други стряскащи въпроси, на които няма да ни дадат отговор, но въпреки това ще използват примамливи капани за човешката психика.

Ето един такъв капан – прилагането на отрицателни лихвени проценти, които да стимулират въвеждането на цифровата валута.

Европейската централна банка (ЕЦБ) обмисля използването на отрицателни лихвени проценти, инструмент, който подкопава стойността на нашите пари, тъй като въвежда цифровото евро — нейната цифрова валута на централната банка (CBDC).

Това твърди в подкаста „Poundcast“ Сара Палурович – че ЕЦБ иска да „запази отворена възможността за диференцирано възнаграждение“, след като въведе цифровото евро, тъй като ЕЦБ иска да има „мерки, които стимулират или демотивират хората да притежават повече или по-малко CBDC. ” Тя добави, че една от мерките, които ЕЦБ обмисля, са отрицателните лихви.

На 15 февруари 2023 г. в Европейската централна банка (ЕЦБ) се проведе първата среща на Групата за разработване на правила за цифрово евро (RDG) . Групата е създадена от работната група на високо ниво на Евросистемата за цифровата валута на централната банка, за да подпомогне изготвянето на предварителен правилник за потенциална схема за цифрово евро чрез проучване на правила, практики и стандарти, които биха могли да подкрепят разпространението и работата на цифровото евро.(https://www.ecb.europa.eu/…/html/ecb.mipnews230303_1.bg.html).

Едно е ясно, ако централните банки не въведат CBDC- цифровата валута, те ще загубят дял от валутата си при глобалното й движение и разпределение. И тогава, пред риска да загубят този дял, те ще са принудени да я въведат, без значение каква е националността на валутата и как се казва (Йена, Паунд, Лев, Евро, друго…).

И тогава надпреварата за доминираща валута много бързо ще наложи тази валута, която е победител на пазара.

Всички, които отричат това като възможност, следва да си припомнят правото на БНБ да изтегля от обръщение определени копюри на банкноти. Постепенно или изведнъж тя може да изтегли банкнотите оставяйки само цифров еквивалент. Цифровата валута ще доведе до отлив на пари от банките (които се смятат за безрисков актив) , които ще трябва да сменят и източниците на средства, а това означава да намалят и заемите си, за да не поемат финансови рискове. Цялата тази атака срещу хартиените пари, обаче , има и обратен ефект към търговските банки, защото те могат много лесно да фалират и да бъдат закрити, ако притежателите на цифровите профили ги прехвърлят масово към централната банка . Въвеждането на цифровата валута ще е край на частно издаваните и притежаваните банкноти и монети. Тя е преход към цифрова икономика и напъните за запазване на националните валути са закъснели с цяла епоха. Дори и да се запази лева, ако той се цифровизира – изчезва и цифровизацията го нивелира. Доказателство за това е Обединеното кралство, което въпреки че напусна ЕС, чрез цифровизация на паунда ще попадне в единна финансова система пак с този същия ЕС. Или ще има някаква разлика? Парите ще говорят на един език, без значение езика на притежателите им и без значение езика на изписването им.

https://blog.digital-euro-association.de/the-digital-pound…

След като до такава степен контролираш достъпа на едно човешо същество до ресурсите, ти му създаваш дефицити, които също контролираш и така го превръщаш в златния ресурс, заедно с цялата база данни за развитието и поведението му.

Така глобалният регулаторен елит – програматорът на нашия живот ще се превърне в каста на цифровиците, която няма да отговаря пред никого.

Адв. Нина Ламбова призовава да се гласува с бюлетина номер 7, за партия БНО –

Нека им объркаме сметките и направим наказателен вот