Нина Ламбова от БНО за контрола на финансите и биоданните

В този футуристичен транснационален цифров свят на първо място са финансите , а след това и контрола на биоданните във всички сфери на човешкото развитие и поведение.Под надслова за бързи операции в услуга на човека се прикриват истинските цели. Защо трябва да са на едно място всички данни? Защо трябва на учителката на детето си, на автомата за билетчета , на входа във театъра да предоставяме толкова много данни, които всъщност не са им необходими и използваме за това дигитални устройства и схеми за разчитане?За да може друг да ги използва в алгоритъм и да насочи избора ни към нещо, което свободното ни от интеграла съзнание щеше да реши по друг начин. С други думи личната ни карта е свързана със смартустройството ни, което ще маршрутизира целия ни ден и на което ще се доверяваме . Ще ни включва алармите за сметки, глоби, промоции и така ще ни „склонява“ към задължения, които могат да бъдат отложени, но само ако имахме свободна воля, а не тази на администратора на „Биг Дейта“. Дори и да имаме достатъчно голям и бърз достъп до информацията, ние не можем да си представим мащабите на последиците. Това е едно прецизно таргетиране на данни и информацията които да се се конвертират в поведение на масите, съответно развитие и печалба за транснационалните компании.Днес берем плодовете на промените, които настъпиха у нас през 90-те години. Това означава, че за да започнем някакъв процес за избавление, ние трябва да се върнем достатъчно далеч назад във времето, когато сме подписали всички онези международни ангажименти., на които се подчиняват сегашните управляващи. От тези подписани документи няма нито един, който да увеличава стойността на човешкия живот. Всички те само те привързват към системата – за субсидия, за програма, за данък, за компенсация на инфлация и т.н системни капани. След като до такава степен контролират достъпа ни до ресурсите, ТЕ ни създават и контролират дефицитите, за да ни превърнат в златния ресурс, заедно с цялата база данни за развитието и поведението ни. В РБ към 2017 г. е павена инвентаризация на регистрите с наши данни и събрана информация, фигуриращи в нормативни документи и те са 17 797 (приложение 2 към концепцията за електронно управление). Докато все още избираме кой да ни управлява – ще бъдем управлявани като ресурс. Можем поне да им объркаме сметките като гласуваме срещу големите, срещу „съюзените“, срещу военолюбците.Ние сме № 7.

Всички реакции:30Вие, Дина Жечева и 28 други