Българско национално обединение – Обединени с вас!

Вече 35 години мечти, борба, болка и надежда.

Нека спрем разрухата и сами наложим нашия ред в държавата.

Когато човек вярва, ще остане отново тук и ще отстоява българския национален интерес.

Затова, след един човек, идват хиляди хора, а след хиляди хора,

идва цял един народ. 

Обединен с вас, и аз съм един от тях… 

Българско национално обединение – Обединени с вас!

Бюлетина № 11